Комплекс гідрогеологічних досліджень

Підготовка документів для отримання Спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного-вивчення питних та технічних підземних вод.

Розробка проектів геологічного вивчення, в т.ч. дослідно-промислової розробки (далі – ДПР) регламентується Наказом №34/М від 03 березня 2003 р. Міністерсова екології та природних ресурсів України «Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення».

ДПР – є важливою складовою частиною стадії геологічного вивчення родовищ мінеральних, питних та технічних підземних вод. ДПР підземних вод здійснюється з метою визначення забезпеченості експлуатаційних запасів підземних вод відновлюваними джерелами формування, сезонної та багаторічної мінливості останніх, а також якості підземних питних, технічних та мінеральних вод, бальнеологічного дослідження лікувальних мінеральних вод.

Руководитель-Генеральный директор 
Майборода Евгений

Тел.: + (097) 926-50-84 viber
Skype: Geoproff

[kkstarratings]

Задать вопрос Специалисту

Комплекс гідрогеологічних досліджень

 1. Проведення детальної та повторної геолого-економічної оцінки родовищ мінеральних, питних та технічних підземних вод із затвердження запасів ДКЗ України.
 2. Гідрологічні та воднобалансові дослідження на родовищах мінеральних, питних та технічних підземних вод.
 3. Проведення дослідно-фільтраційних робіт (одиночні, кущові, групові), обробка та інтерпретація результатів дослідних відкачок родовищ мінеральних, питних та технічних підземних вод.
 4. Розробка робочих проектів геологічного вивчення, в т.ч. дослідно-промислової розробки (геологічного вивчення надр) родовищ мінеральних, питних та технічних підземних вод.

ФОРМИ РОБОТИ:
особистий прийом, консультації по телефону, робота по скайпу.

  У проектах ДПР обґрунтовуються конкретні завдання та визначаються методи (види робіт та досліджень), спрямовані на їх вирішення. Для складання проектів ДПР, наші фахівці маю відповідний дозвіл та багаторічний досвід робіт.

   

  1. Розробка робочих проектів Зон санітарної охорони родовищ мінеральних, питних та технічних підземних вод.

  Розробка робочих проектів Зон санітарної охорони (далі – ЗСО) родовищ мінеральних, питних та технічних підземних вод регламентується Постановою Кабінету міністрів України від 18 грудня 1998 р. №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів».

  Відповідно до цієї постанови: «З метою забезпечення охорони водних об’єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних та оздоровчих потреб встановлюються зони санітарної охорони (ЗСО).

  ЗСО водних об’єктів створюються на всіх господарсько-питних водопроводах незалежно від їх підпорядкованості або типу джерела водопостачання».

  Режим зон санітарної охорони водних об’єктів встановлюється Кабінетом Міністрів України

  В Водному кодексі України (Глава 1. Основні положення) тому і дана вичерпна характеристика зони санітарної охорони:

  • зона санітарної охорони – територія і акваторія, де запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршення якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання, а також з метою забезпечення охорони водопровідних споруд.

  То ж виходячи з усього вищезазначеного, проекти ЗСО є важливою складовою розробки та видобування родовищ мінеральних, питних та технічних підземних вод.

  Для складання проектів ЗСО, наші фахівці маю відповідний дозвіл та багаторічний досвід робіт.

  1. Розробка проектів технологічної схеми видобутку родовищ мінеральних, питних та технічних підземних вод.
  1. Проведення комплексу режимних спостережень та надання анотованого звіту за результатами багаторічних спостережень.
  1. Підготовка документів для отримання Спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного-вивчення, у т.ч. дослідно-промислової розробки та з метою видобування родовищ мінеральних, питних та технічних підземних вод.

  Крім того по Водному кодексу України:

  Стаття 93. Зони санітарної охорони

  З метою охорони водних об’єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних і оздоровчих потреб встановлюються зони санітарної охорони, які поділяються на пояси особливого режиму.

  Межі зон санітарної охорони водних об’єктів встановлюються місцевими радами на їх території за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

   

  Для складання проектів ЗСО, наші фахівці маю відповідний дозвіл та багаторічний досвід робіт.

   

  1. Розробка проектів технологічної схеми видобутку родовищ мінеральних, питних та технічних підземних вод.
  2. Проведення комплексу режимних спостережень та надання анотованого звіту за результатами багаторічних спостережень.
  3. Підготовка документів для отримання Спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного-вивчення, у т.ч. дослідно-промислової розробки та з метою видобування родовищ мінеральних, питних та технічних підземних вод.