Розробка робочих проектів Зон санітарної охорони родовищ мінеральних, питних та технічних підземних вод

Розробка робочих проектів Зон санітарної охорони (далі – ЗСО) родовищ мінеральних, питних та технічних підземних вод регламентується Постановою Кабінету міністрів України від 18 грудня 1998 р. №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів».

Відповідно до цієї постанови: «З метою забезпечення охорони водних об’єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних та оздоровчих потреб встановлюються зони санітарної охорони (ЗСО).

Руководитель-Генеральный директор 
Майборода Евгений

Тел.: + (097) 926-50-84 viber
Skype: Geoproff

[kkstarratings]

ЗСО водних об’єктів створюються на всіх господарсько-питних водопроводах незалежно від їх підпорядкованості або типу джерела водопостачання»

Згідно Інструкцій ДКЗ України із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод та із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод:

ФОРМИ РОБОТИ:
особистий прийом, консультації по телефону, робота по скайпу.

  Питні підземні води підземні води, що призначені для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення, а також харчової промисловості та тваринництва; якісні характеристики питних підземних вод у природному стані або після спеціальної водопідготовки повинні відповідати вимогам, установленим відповідними державними стандартами, нормативами екологічної безпеки водокористування і санітарними нормами.

  Технічні підземні води підземні води, що призначені для задоволення технічних і технологічних потреб; якісні характеристики технічних підземних вод у природному стані або після спеціальної водопідготовки повинні відповідати вимогам діючих галузевих нормативів або технічних умов водокористувача.

  Родовище мінеральних водце водний об’єкт у надрах з підрахованими експлуатаційними запасами і просторово визначеними межами, у яких утворились сприятливі умови для видобування й подальшого цільового використання мінеральних вод.

  Експлуатаційні запаси мінеральних вод це підрахована за даними геологічного вивчення родовищ (ділянок) кількість мінеральних вод, яка може бути видобута з надр раціональними за техніко-економічними показниками водозаборами в заданому режимі експлуатації за умови відповідності якісних характеристик мінеральних вод вимогам установлених кондицій та допустимого рівня впливу на довкілля протягом розрахункового терміну водокористування.

  Крім того по Водному кодексу України:

  Стаття 93. Зони санітарної охорони

  З метою охорони водних об’єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних і оздоровчих потреб встановлюються зони санітарної охорони, які поділяються на пояси особливого режиму.

  Межі зон санітарної охорони водних об’єктів встановлюються місцевими радами на їх території за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

  Режим зон санітарної охорони водних об’єктів встановлюється Кабінетом Міністрів України

  В Водному кодексі України (Глава 1. Основні положення) тому і дана вичерпна характеристика зони санітарної охорони:

  • зона санітарної охорони – територія і акваторія, де запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршення якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання, а також з метою забезпечення охорони водопровідних споруд.

  То ж виходячи з усього вищезазначеного, проекти ЗСО є важливою складовою розробки та видобування родовищ мінеральних, питних та технічних підземних вод.

  Для складання проектів ЗСО, наші фахівці маю відповідний дозвіл та багаторічний досвід робіт.

   

  1. Розробка проектів технологічної схеми видобутку родовищ мінеральних, питних та технічних підземних вод.
  2. Проведення комплексу режимних спостережень та надання анотованого звіту за результатами багаторічних спостережень.
  3. Підготовка документів для отримання Спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного-вивчення, у т.ч. дослідно-промислової розробки та з метою видобування родовищ мінеральних, питних та технічних підземних вод.