Розробка проектів технологічної схеми видобутку родовищ мінеральних, питних та технічних підземних вод.

Розробка робочих проектів геологічного вивчення

Розробка проектів геологічного вивчення, в т.ч. дослідно-промислової розробки (далі – ДПР) регламентується Наказом №34/М від 03 березня 2003 р. Міністерсова екології та природних ресурсів України «Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення».

Промислове освоєння родовищ підземних вод дозволяється у разі затверджених для них запасів категорії А, В або С1 за відповідного їх співвідношення на родовищах різних груп складності.

ДПР – є важливою складовою частиною стадії геологічного вивчення родовищ мінеральних, питних та технічних підземних вод. ДПР підземних вод здійснюється з метою визначення забезпеченості експлуатаційних запасів підземних вод відновлюваними джерелами формування, сезонної та багаторічної мінливості останніх, а також якості підземних питних, технічних та мінеральних вод, бальнеологічного дослідження лікувальних мінеральних вод.

Директор 
Майборода Євген

Тел.: + (097) 926-50-84 viber
Skype: Geoproff

У проектах ДПР обґрунтовуються конкретні завдання та визначаються методи (види робіт та досліджень), спрямовані на їх вирішення.