Радіаційно-гігієнічна оцінка порід, яка запланована до видобутку, виконується Компанією Геопроф що року.

Необхідність проведення щорічної радіаційно-гігієнічної оцінки порід обумовлена особливими умовами більшості спеціальних дозволів на користування надрами з метою видобування, іноді рекомендації щодо проведення радіаційно-гігієнічної оцінки порід зустрічаються у протоколах ДКЗ України.

Комплекс з щорічної радіаційно-гігієнічної оцінки порід включають у себе наступні види робіт:

  • геологічна документація з радіометричними спостереженнями, які проводяться за допомогою власного, сертифікованого радіометра СРП-88Н з метою виявлення зон з підвищеною радіоактивністю;
  • у точках з підвищеною радіоактивністю відбираються проби для проведення лабораторних гамма-спектрометричних досліджень;
  • всі лабораторні дослідження виконуються у державних, сертифікованих лабораторіях із обов’язковою акредитацією на проведення лабораторних досліджень.
Радіаційно-гігієнічна оцінка порід

Відповідність вимогам НРБУ-97

За результатами проведених робіт складається звіт з радіаційно-гігієнічної оцінки природної радіоактивності корисної копалини (ділянок планового видобутку у 2016 році) на відповідність вимогам НРБУ-97

Крім того ми здійснюємо подальший геологічний супровід гірничих робіт на підприємствах.

Для всіх постійних клієнтів передбачена індивідуальна бонусна система знижок.

Можливо Вас також зацікавить:

[kkstarratings]