Гірничий аудит – одним із напрямків діяльності компанії Геопроф.

Оцінка мінеральних запасів і ресурсів відповідно до міжнародних стандартів

Оцінка запасів / ресурсів мінеральної сировини за міжнародними стандартами (JORC, NI 43-101, PERC та інші стандарти) є затребуваною роботою, оскільки дозволяє гірничодобувним компаніям вийти на міжнародні фінансові ринки або підготувати аудиторську звітність у відповідність з міжнародними стандартами.

Комплексний аналіз (Due Diligence) гірських проектів

Наша компанія здійснює незалежний комплексний аналіз виробництва або проекту, націлений на об’єктивне розкриття інформації і подання його поточного стану. У результаті виконуваної роботи дається оцінка можливості підтримувати або нарощувати обсяги виробництва.

Радіаційно-гігієнічна оцінка порід

Економічна оцінка родовищ корисних копалин

Серед аналізованих питань можуть розглядатися: наявність ресурсів, стан виробництва та основних фондів, питання персоналу, фінансово-економічна оцінка фактичних витрат за проектом і майбутніх грошових потоків, а також багато інших питань, згідно із завданням Замовника.

Owner’s Engineer Report

Owner’s Engineer Report – Фінансово-технічний моніторинг реалізації проектів.

Стандартний OER включає:

  • аналіз поточного стану Проекту та документації;
  • коригування параметрів Проекту;
  • контроль виконання виробничого плану;
  • контроль виконання бюджету та цільового використання грошових коштів;
  • детальна характеристика причин, що призвели до відхилень\змінам від первісних параметрів Проекту. Ризики, пов’язані з відхиленнями;
  • дії, спрямовані на зниження негативних наслідків.

Виконання моніторингу може здійснюватися на щомісячній, щоквартальній або іншій регулярній основі. При постійній присутності Виконавця на об’єкті та безпосередньої участі в оперативних процесах реалізації проекту, формується команда кваліфікованих незалежних експертів.

Можливо Вас також зацікавить: